Културна Асоциация "eNikMa"

Културна Aсоциация "eNikMa" е учредена през 2015 година в град Виена, Австрия (рег. номер: 541840752). Тя е регистрирана по закона за юридически лица с нестопанска цел като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Целите на сдружението са:

 • Подкрепа на ансамбъл "eNikMa"
 • Подкрепа на млади таланти
 • Насърчаване на изкуството и културата
 • Разпространение и популяризиране на културното наследство и различните видове изкуство
 • Обогатяване на културния живот

За реализирането на тези цели се осъществяват дейности като:

 • Лекции, срещи, екскурзии, дискусионни вечери
 • Публикуване на (периодични) публикации
 • Организиране на културни мероприятия: четения, концерти, изложби
 • Продуциране на аудио– и видеозаписи, каталози и информационни материали за (млади) хора на изкуството
 • Организиране на семинари и майсторски класове
 • Връзки с обществеността и документация
 • Организиране на конкурси
 • Изпълнение на научноизследователски проекти и проучвания
 • Предоставяне на инфраструктурата (озвучителна и осветителна система…)

В сдружението участват международни артисти от различните сфери на изкуството, както и членове на Виенска филхармония, Виенски симфоничен оркестър, ансамбъл "eNikMa" и др.